Tjänster

Vi riktar oss främst till chefer, rektorer, förskolechefer och deras personal i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.
- Ledarskap
- Värdegrundsfrågor
- Organisationsutveckl­ing
- Effektivt lärande

Vi använder en handledningsmodell för rektorer och andra ledningsgrupper som utvecklats i Skolverkets projekt "Handledning för lärande".


Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster.

Varje uppdragsgivare är viktig för oss och vi är kommer alltid att försöka tillgodose särskilda behov eller önskemål. 


Speciella projektbehov

Har du ett speciellt projekt? Vi kan ta hand om det!