Mer än bara vackra ord

Vårt kännetecken är att omsätta forskning och teorier till praktisk handling. 

Vi riktar oss främst till chefer, rektorer, förskolechefer och deras personal i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

  • Ledarskap - hur få andra att växa                                        
  • Värdegrundsfrågor - uttolka och synliggöra uppdraget i styrdokumenten
  • Organisationsutveckl­ing - tydliggöra mandat på olika nivåer i organisationen
  • Effektivt lärande - formativ undervisning, effektv feedback, systematisk reflektion
  • Omvärldsbevakning - vad kan vi lära från andra verksamheter i helt andra branscher
  • Framtidsfrågor - vilka egenskaper och förmågor krävs